Карієс постійних зубів у дітей

Мотиваційна характеристика ТЕМИ:

Зміст Показати

Карієс зубів – одне з найпоширеніших захворювань дитячого організму. Карієс постійних зубів нерідко виникає відразу після їх прорізування. Віком підвищеного ризику вважають 7 – 12 років, але найбільший приріст поражаемости карієсом постійних молярів відзначається в 6 – 9 років. Цьому сприяють особливості анатомічної будови, погана омиваемость слиною фиссур і низький рівень мінералізації. Прогресуюче ураження твердих тканин зуба, що ускладнюється запаленням пульпи і околоверхушечних тканин, стає причиною жорстоких болів, нерідко призводить до втрати зубів і може бути джерелом захворювань внутрішніх органів, порушення функції, і патології прикусу. Тому стоматолог повинен вміти не тільки діагностувати карієс, а й проводити своєчасне грамотне лікування,а також профілактичні заходи щодо попередження виникнення і розвитку карієсу зубів.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Навчитися діагностувати і лікувати карієс постійних зубів з урахуванням особливостей клінічного перебігу у різні періоди формування постійних зубів.

ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ:

знати вміти
1. Особливості анатомо-фізіологічесій-кого будови постійних зубів в різні вікові періоди 1. Проводити діагностику ранніх форм карієсу.
2. Особливості клінічного перебігу карієсу в перший і другий періоди формування постійних зубів. 2. Прогнозувати перебіг каріозного процесу, враховуючи вихідний рівень мінералізації.
3. Ступені активності каріозного процесу в зубах з несформованими коренями. 3. Визначити ступінь активності карієсу.
4. Сформулювати діагноз з урахуванням особливостей анамнезу, клінічного перебігу у дитячому віці.
4. Етапи лікування карієсу постійних зубів у дітей з урахуванням віку, глибини н активності каріозного процесу. 5. Лікувати початковий, поверхневий, середній, глибокий карієс постійних зубів, використовуючи мають лікарські засоби і пломбувальні матеріали, з огляду на активність каріозного процесу, вікові особливості будови тканин зуба, групову приналежність зуба, стан пульпи.
5. Властивості лікарських препаратів і пломбувальних матеріалів, що застосовуються для лікування і профілактики карієсу, а також премедикації і знеболювання твердих тканин зуба. 6. Провести знеболення твердих тканин зуба наявними лікарськими препаратами.
6. Особливості лікування дитини з декомпенсованою формою карієсу. 7. Скласти план загального і місцевого лікування, провести його по етапах.
7. Особливості препарування каріозних порожнин в зубах з несформованими коренями. 8. Розподілити дітей на диспансерні групи в залежності від стану здоров’я дитини, активності перебігу карієсу і методу лікування.
8. Методи ремтерапія і вміти їх провести.
9. Показання і протипоказання до використання тих чи інших препаратів.
10. Властивості пломбувальних матеріалів, показання та методики застосування.

ВИМОГА ДО вихідного рівня знань:

Для повного засвоєння теми студентам необхідно повторити з:

1. гістології – морфологію розвитку зуба.

2. Профілактики стоматологічних захворювань – методику епідемії-логічного обстеження дитячого населення по ВООЗ, оцінку активності карієсу.

3. Терапевтичною стоматології – етіологію, патогенез, класифікацію карієсу, методи діагностики.

4. Терапевтичною стоматології – діагностику і лікування карієсу постійних зубів.

5. Фармакології – медикаментозні препарати, що застосовуються для лікування в профілактики карієсу, премедикації і знеболювання твердих тканин зуба.

6. Профілактики стоматологічних захворювань – методику епідеміологічного обстеження дитячого населення по ВООЗ, оцінку активності карієсу, методи герметизації фісур, методи і засоби для профілактики карієсу і методики застосування.

7. Загальною стоматології – класифікацію, властивості пломбувальних матеріалів, вибір пломбувальних матеріалів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ПО СУМІЖНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Дитині 8 років, КПУ + кпу = 5, це:

2. Скарги на скороминучі біль при прийомі солодкої, кислої, солоної пиши характерні для:

3. Диференціальну діагностику середнього карієсу необхідно проводити з:

4. Зондування каріозної порожнини хворобливо по всьому дну – це:

Контрольні запитання ПО ТЕМІ ЗАНЯТТЯ

 1. Назвіть періоди формування постійних зубів після їх прорізування з урахуванням формування коренів.
 2. Характеристика першого періоду формування постійних зубів – періоду «незрілої» емалі.
 3. Класифікація А.П.Кісельніковой по вихідного рівня мінералізації постійних молярів.
 4. Особливості клінічного перебігу карієсу в період формування постійних зубів ..
 5. Характеристика другого періоду формування постійних зубів.
 6. Клінічний перебіг карієсу в період мінералізації (Виноградова Т.Ф., 1978).
 7. Лікування початкового карієсу постійних зубів. Етапи і варіанти реминерализирующей терапії.
 8. Лікування поверхневого карієсу постійних зубів. Тактика стоматолога в залежності від локалізації вогнища.
 9. Лікування середнього карієсу постійних зубів. Особливості препарування, лікарської обробки і вибору пломбувального матеріалу.
 10. Лікування глибокого карієсу постійних зубів. Особливості лікування декомпенсованої форми карієсу. Диспансеризація.
 11. Роль загального лікування при декомпенсованій формі карієсу. Стан здоров’я дитини і його вплив на перебіг карієсу зубів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

Прийом пацієнтів викладач зі студентами проводить в терапевтичному кабінеті стоматологічної поліклініки.

1. Викладач звертає увагу студентів на особливості обстеження дитини (ретельний збір скарг, анамнезу життя н хвороби).

Залежно від віку дитина може сидіти у батьків на колінах або самостійно в стоматологічному кріслі.

2. Студент проводить зовнішній огляд, пальпує підщелепні лімфовузли, потім приступає до огляду порожнини рота пацієнта.

Студент повинен оцінити гігієну порожнини рота пацієнта, виявити наявність каріозних порожнин, їх локалізацію, глибину ураження. При необхідності провести додаткові методи дослідження (вітальне фарбування, рентгенодіагностика і ін.) Визначити форму активності карієсу по Виноградової Т.Ф.

3. На підставі скарг пацієнта, анамнезу життя і хвороби, з огляду на дані огляду порожнини рота, студент повинен поставити повний діагноз (за всіма класифікаціями).

4. Студент проводить лікування зуба чи групи зубів, враховуючи глибину ураження, форму активності карієсу, стоматологічний статус. Дає батькам рекомендації по харчуванню та гігієнічному догляду за порожниною рота в домашніх умовах.

5. При необхідності призначає на наступне відвідування.

6. Потім заповнює карту амбулаторного хворого з повним описом скарг, анамнезу життя і хвороби, даних зовнішнього огляду і огляду порожнини рота, записує зубну формулу, розраховує інтенсивність карієсу, зазначає індекс гігієни і періодонтальний індекс, діагноз, проведене лікування. Складає план лікування і профілактики.

7. При необхідності бере пацієнта на диспансерний облік і призначає загальне лікування.

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Виділяють два періоди формування постійних зубів після їх прорізування.

Особливості першого періоду.

Протягом 6 – 7 років після прорізування постійного зуба відбувається остаточна мінералізація емалі. Здійснюється зростання і формування коренів постійних зубів. У цей період емаль постійного зуба відрізняється наявністю мікропор, варіабельністю структур. У слідстві підвищеної проникності емалі для іонів і молекул органічних і неорганічних сполук з пульпи зуба і змішаної слини відбувається процес мінералізації.

Найбільш інтенсивно мінералізація постійних зубів відбувається на першому році після прорізування протягом першого року. Щільність емалі збільшується на 93%. Через 2 – 3 роки після прорізування швидкість мінералізації значно зменшується. Щільність емалі збільшується на 74 – 82%. Дентин має більш широкі дентинні канальці, шар його тонше, мінералізація менше. Крім того, ступінь «зрілості» емалі, швидкість її дозрівання істотно знижені у дітей, що мали множинний карієс молочних зубів і при дисгармонійному фізичному розвитку.

Спостерігається відмінність в ступені мінералізації різних поверхонь постійних зубів. Так найбільша ступінь мінералізації спостерігається в області горбів, ріжучих поверхонь, а найменший ступінь мінералізації спостерігається в фиссурах і пришийковій ділянці зубів.

З огляду на вихідний рівень мінералізації емалі перших постійних молярів Кісільнікова А.П., запропонувала виділити 3 групи дітей в залежності від стану твердих тканин.

Першу групу складають діти з високим рівнем мінералізації емалі. Емаль зубів у цих дітей щільна, блискуча. Зонд ковзає по поверхнях зуба, в фиссурах не затримується.

Другу групу складають діти з середнім рівнем мінералізації емалі. Емаль у них блискуча. Фіссури мають меловидной колір. Зонд затримується в 1 – 2 фиссурах одного зуба.

Третю групу складають діти з низьким рівнем мінералізації емалі. Емаль позбавлена блиску, меловидная з білястим відтінком. Зонд затримується в 3 – 4 фиссурах одного зуба.

Особливості карієсу в період формування постійних зубів.

Зуби прорізуються, як правило, в умовах кариесогенной ситуації, яка веде до погіршення дозрівання емалі, а також сприяє її демінералізації. Тому карієс постійних зубів може проявитися відразу після прорізування. Найбільш інтенсивно каріозною процесом уражаються зуби на першому році після прорізування, в 68,2% випадків карієс виникає протягом першого року. Через 2 роки поширеність карієсу постійних зубів у дітей в країнах СНД сягає 86% (Парпалей Е.А., 1989).

Клінічний перебіг карієсу постійних зубів в період мінералізації має ряд особливостей, обумовлених морфологічно «незрілими» твердими тканинами зубів, а також зростанням і формуванням коренів в цей період. У результаті відзначається швидка течія каріозного процесу. Перехід однієї стадії карієсу в іншу становить 2 – 3 тижні.

Каріозний процес не має тенденцій до обмеження, поширюється переважно в ширину без ознак пігментації. Тверді тканини на дні і стінках, як правило, світлі, м’які, легко прибираються екскаватором. Найбільш часто каріозний процес у дітей з несформованими постійними зубами локалізується в області фісур перших постійних молярів і на контактній і вестибулярної поверхнях різців верхньої щелепи.

Клінічний перебіг і прояв карієсу в період мінералізації постійних зубів.

Виноградова Т.Ф. (1978) на основі клінічного аналізу динаміки розвитку карієсу постійних зубів у дітей, з урахуванням кількості каріозних зубів і порожнин, їх локалізації, приросту карієсу запропонувала класифікацію, яка передбачає 3 ступеня активності карієсу:

Першу ступінь активності карієсу мають 51% дітей. Емаль зубів у них блискуча, біла, щільна. Вогнища деминерализованной емалі не виявляються. Інтенсивність карієсу в різних вікових групах при першого ступеня активності карієсу становить: 7 – 10 років менше 5-ти, 11 – 14 років – менше 4-х, що менше від середньостатистичного у вікових групах. Швидкість переходу однієї форми в іншу 13 місяців.

Переважно уражаються перші постійні моляри з локалізацією карієсу на жувальній поверхні зубів. У дітей після 14 років можуть приєднатися поразки друге постійних молярів і премолярів.

Каріозний процес протікає повільно. Фіссури пігментовані, щільні при зондуванні, при препаруванні НЕ податливі. Пігментовані плями від 5 – 6 мм., Жовті, коричневі, чорні з правильним контуром. Зонд ковзає по поверхнях вільно.

При середньому карієсу каріозні порожнини пігментовані, краю каріозних порожнин щільні, згладжені. Дентин жовто-коричневий, коричневий, щільний при зондуванні. Легко висушується.

Друга ступінь активності карієсу зустрічається приблизно у 25% дітей. Емаль зубів у цих дітей менше резистентна до каріозної процесу, щільна, має меловидной колір, блиск зберігається.

Інтенсивність карієсу в різних вікових групах при другій активності становить: 7 – 10 років – від 5 – 8, 11 – 14 років – від 4 – 8, тобто індекси КПУ, або КПУ + кп більше значень середньостатистичної інтенсивності карієсу в даній віковій групі.

Швидкість переходу однієї форми карієсу в іншу 7 місяців. Карієс локалізується на жувальних поверхнях перших і других постійних молярів, на апроксимальних поверхнях різців. В області одного зуба можна виявити кілька каріозних поразок. Відзначається гострий перебіг карієсу. Початкові форми карієсу характеризуються наявністю ділянок тьмяною меловидной емалі, без пігментації; неправильної форми з нерівними контурами. Фіссури мають матовий відтінок, зонд затримується в декількох фиссурах, при середньому карієсі краю дефектів емалі світлі, тендітні. Дентин світлий м’який, легко видаляється екскаватором. Каріозний процес поширюється в ширину. Глибокий карієс в постійних зубах з незавершеним періодом формування практично не зустрічається.

Третя ступінь активності карієсу зустрічається близько 12%. Емаль позбавлена блиску. Перебіг каріозного процесу гостре. Характерно симетричне ураження великої групи зубів, з поразкою імунних поверхонь.

Інтенсивність карієсу в різних вікових групах при третього ступеня активності становить: 7 – 10 років більше – 8; 11 – 14 років – більше 8, що на 3 сигмальних відхилення більше від середньостатистичного у вікових групах.

Швидкість переходу однієї форми карієсу в іншу становить 3,3 місяця. При початкових формах карієсу спостерігається Меловідниє плями в області шийок молярів, різців, премолярів. При зондуванні спостерігається шорсткість. Плями легко фарбуються. Каріозні порожнини великі з гострими, подритимі краями. Дентин у великій кількості світлий, вологий, розм’якшений, забирається пластами. При обробці стінки каріозної порожнини, дно порожнини не стає більш твердим, погано висушується.

Період закінченою мінералізації емалі постійних зубів.

Через 6 – 7 років після прорізування закінчується мінералізація емалі постійних зубів. Це відповідає для 6-х, 1-х зубів – 12 – 13 років; 2-х – 14 – 15 років; 4-х – 15 – 16 років; 5, 3-их – 16 – 18 років; 7-ох – 18 – 20 років.

В цьому періоді емаль зуба має гомогенну структуру. Кислотостійкість емалі залежить від її структури і хімічного складу. У цей період коріння постійних зубів сформовані. Каріозний процес протікає як у дорослих.

СХЕМА Орієнтовна основа дії

діагностика карієсу

Дитина також схильна до розвитку патологій порожнини рота! Лікування карієсу у дітей

Ви переглядаєте розділ Лікування , розташований у великому розділі У дітей.

Лікування карієсу постійних зубів у дітей має свої особливості . Емаль дитини дозріває ще 2 роки після прорізування зубів, весь цей період вона вкрай вразлива .

Корінь також формується не відразу, на це йде 2-4 роки .

Лікування зубів, які є постійними, часто супроводжується демінералізацією , що підвищує ризик появи карієсу. Способи лікування підбирають виходячи з того, який стан здоров’я дитини сьогодні, які особливості кореня.

Стадії розвитку карієсу постійних зубів

 

Дитячі зуби стійкі до впливу негативних факторів , тому у них карієс прогресує повільно . Якщо батьки уважно стежать за зубами малюка, то важко припустити їх руйнування. Стадій кілька:

Початковий

  1. : візуально видно

плями маленького розміру

  1. . Вони злегка відрізняються від всієї емалі.

Поступово темніють

  : колір змінюється на коричневий або сірий.

Поверхневий : емаль руйнується, але ще по мінімуму . Пошкоджений зуб починає реагувати на контрасти температур. Якщо дитина п’є або їсть щось гаряче або холодне, відразу ж виникає неприємна різкий біль .

Це впливає на самопочуття і настрій: малюк стає примхливим, млявим.

 • Середній : емаль вже зруйнована, виникають отвори . Вони дуже добре видно. При контакті з контрастними температурами виникає сильний біль .
 • Глибокий : цілісність емалі і тканин зуба порушена повністю. Виникає пульпіт з ускладненнями, росте кіста . Потрібна операція і, можливо, доведеться видаляти зуб.

Як лікувати дитячий карієс

Якщо вражені постійні зуби, то терапія включає правильно підібрані методи з мінімумом болю , професіоналізмом стоматолога, умінням знайти підхід до кожної дитини. Якщо малюкові комфортно, то все лікування пройде швидко і без неприємностей .

Коли треба зробити знеболюючий укол, дитячі стоматологи спочатку наносять спрей або мазь , щоб додатково прибрати біль від голки. А також самі голки мініатюрні, вони не стануть причиною неприємних відчуттів . Бормашиною дитячий лікар користується рідко. Якщо щось можна зробити вручну, стоматолог вибирає цей варіант. Адже неприємний звук від техніки негативно діє на нервову систему.

Важливо! В ході установки пломби лікар застосовує спеціальні матеріали , які враховують вік пацієнта і розраховані на малюка. Лікування проводиться з урахуванням всіх нюансів дитячої фізіології і психології. Тоді візит до лікаря не викликає дискомфорту і не стає причиною душевної травми .

Лікування на початковій стадії

 • Сріблення є малоінвазивним, безпечним варіантом. У срібла є антибактеріальні властивості, тому воно може уповільнити розвиток карієсу. Поверхня зубів накривають срібним розчином. Недолік методу: срібло додає зубам чорного відтінку, білими вони знову НЕ будуть . Тому для оздоровлення постійних зубів застосовується рідко.

Фото 1. Приклад розвитку межзубного карієсу в початковій стадії на передніх зубах дитини.

 • Ремінералізацію часто проводять дітям, які відвідують молодші класи школи . Даний метод допомагає, якщо карієс тільки виник. За допомогою реминерализации процес руйнування емалі можна зупинити. Для процедури використовується розчин з кальцієм, фосфором (щоб хімічні речовини краще проникали в емаль). Реминерализация йде поетапно .
 • Озонотерапія – сучасний метод, який ефективно позбавляє дітей від карієсу. Процес не викликає травми, безболісний . Зовні зуби не псуються. При озонуванні через мініатюрну чашку з силікону подають озон. Він за лічені секунди стерилізує зуб, вбиває бактерії, які викликають карієс. Коли озонотерапія завершена, емаль обробляється складом, який зміцнює емаль . Захищає від нового карієсу.

Терапія при поверхневому

Фторування . Захищає на ранній стадії карієсу. Процедура проста, не викликає неприємних відчуттів . Проводиться навіть з ранніх років.

Якщо після сріблення емаль стала темною, то після фторування вона збереже свій природний відтінок. Після процедури міцність емалі підвищується , знижується чутливість.

Якщо обробляти фтором пломби, то вони будуть служити довше. Недоліком процедури є те, що її треба регулярно повторювати . А надмірне наявність фтору в організмі дитини може викликати отруєння. Цей метод буде неефективним, якщо карієс на пізній стадії. Повний курс складається з 10 процедур, кожна триває приблизно 10-15 хвилин .

Пломбування кольоровими матеріалами . Мало кому з дітей подобаються звичайні білі пломби. Але якщо вони будуть «чарівними» і кольоровими, то страх перед лікуванням стане не таким яскравим.

Дітям можна встановлювати різні пломби : срібні, блакитні, рожеві, зелені, помаранчеві, лимонні і ін. Малюк може сам вибрати колір , що робить процедуру ще цікавіше і приємніше. Наявність кольору не впливає на якість пломби, тому вона не буде шкодити здоров’ю.

А також колір не вплине на міцність матеріалу. В результаті зуби будуть здоровими, але яскравими . А лікування у стоматолога стане приємною, цікавою грою.

Середній, глибокий карієс у дітей

 • Установка пломби . У дитячому пломбування немає штучних смол , шкідливих композитів. Їх замінили аналоги, які максимально нешкідливі для організму. Сілікофосфатние цементи підходять дитячим зубам, т. К. Вони безпечні для здоров’я зростаючого тіла і не мають деструктивними властивостями. Сьогодні можна також поставити дитині пломбу з фтором.
 • Депофорез . Застосовується для очищення важкодоступних зубних каналів. Стоматолог вводить розчин кальцію, який проникає через порожнину в канали , проводиться їх дезінфекція. Метод є щадним, тому дискомфортних відчуттів не викликає .

Фото 2. Знімок порожнини рота дитини з розвиваються карієсом зубів верхньої щелепи в запущеній стадії.

 • Препарування . Сьогодні застосовують препарування, в ході якого на зуб впливає сильний струмінь. Її сила розраховується так, щоб впливати виключно на тканину , яка була вражена (тоді здорові дільниці не будуть порушені без особливої потреби). Якщо було проведено препарування, то з’єднання з пломбою максимально потужним і надійним .
 • Лазер . Цей метод інноваційний . Підійде для лікування постійних зубів. Завдяки лазерної стоматології можна забути про бормашини і скальпелем . В результаті операції проводяться на твердих, м’яких тканинах із застосуванням сучасних лазерів. Вони безпечні для здоров’я і легко усувають вогнище хвороби . Лазером лікують зуби дітей від 7 років , т. К. Вони вже терплячі і можуть довго перебувати в кріслі лікаря. Промінь лазера дозволяє точково лікувати уражену область.

Особливості озонотерапії передніх зубів у маленьких

У пломбах для дітей застосовують матеріал для заповнення порожнини в зубі, який утворений після карієсу. Пломба дозволяє ізолювати уражені тканини від мікробів. Популярні варіанти пломб:

 • Компомерная . Виготовлена з полімерної смоли , що робить пломбу міцної . Дані пломби універсальні , їх ставлять на бічні і фронтальні зуби. Це гібрид стеклоиономерного і композиту .
 • Композитна пломба має кілька видів : светоотверждаемая, акрілосодержащая, з епоксидною смолою. Але при усадки пломби, в них можуть виникати щілини. Тому для «монтажу» застосовується клей (адгезив), який дозволяє пломбі добре зчепитися з зубом.
 • Фотополімерна . Вона може відновити пошкоджену частину , дозволить змінити форму, розмір, колір, усуне щілини, поверне стійкість. Міцний матеріал, пломба відчувається, як «рідна» . Вона швидко застигає, можна вибрати потрібний відтінок під колір зуба. Довговічна. Варто недорого .
 • Стеклоїономерниє . Один з найновіших варіантів пломбування. Хороші показники адгезії до зубних тканин, біосумісність, може віддавати фтор зубу (що сприяє ремінералізації). Даний варіант найчастіше застосовується для лікування дитячого карієсу. Хоча часом стоматологи обирають менш екологічні варіанти – тому треба точно знати, яку пломбу лікар вибирає для дитини. І лікувати зубний ряд тільки у професіоналів.

З метою профілактики карієсу постійних жувальних зубів проводиться герметизація фісур , ремінералізуюча терапія. Це можливо за допомогою таких методів:

 • Ендодонтичне лікування. Якщо запалена пульпа, все лікування проводиться всередині кореня .
 • Лікування травми постійного зуба. Коли діти займаються спортом і сильно захоплюються, виникають травми. В результаті можлива втрата зуба або його травмування. У такому випадку лікування треба проводити якомога швидше .

Поради, що робити при виявленні хвороби у дитини

Для дитини кожна зустріч зі стоматологом – стрес . Краще заздалегідь вжити ряд профілактичних заходів, які захистять порожнину рота від каріозних процесів. До 8-10 років за зубами дитини стежать батьки і вчать майбутнього дорослого правильно піклуватися про здоров’я. Для початку необхідно:

 • Відкоригувати харчування . Якщо дитина харчується корисною їжею, то ризик появи хвороб зубів сильно знижується. В меню треба включити фрукти, ягоди, злаки, більше твердої їжі (горіхи, сирі овочі), молоко, сир. А також потрібні продукти з вітамінами, фосфором, фтором.
 • Гігієна порожнини рота. З малих років дорослі зобов’язані навчити і привчити дитину щодня очищати зуби, обполіскувати рот після їжі, застосовувати нитка (флосс).
 • Відвідувати стоматолога . У кріслі стоматолога малюк повинен бувати двічі на рік . Тоді він зможе оцінити стан здоров’я. А якщо є проблеми з зубами, і стоматолог радить приходити на профілактичний огляд частіше , треба це робити. І коли виникають будь-які підозри на карієс, слід без зволікання йти до лікаря. Тільки так можна зберегти дитячі зуби здоровими.

Корисне відео

На відео детально розповідається про процес лікування карієсу молочних зубів у дітей.

Коли йти до стоматололгу?

У дітей зуби треба оглядати щотижня . Це дозволить знизити ймовірність проблем і допоможе виявити хворобу в зародковому стані. При виникненні будь-яких скарг на дискомфорт або, коли спостерігаються якісь зміни в зовнішньому вигляді зубного ряду (інший колір емалі), треба якомога швидше йти до стоматолога . Чим раніше почати лікування зубів, тим простіше і швидше пройде відновлення їх здоров’я.

Чим небезпечний дитячий карієс і як його лікувати

Карієс у дітей є найбільш поширеною причиною звернення до дитячого стоматолога. Пов’язано це з тим, що емаль ще до кінця не сформована, тому вона не може в повній мірі протистояти мікроорганізмам, що руйнують зуби. Внаслідок цього ранній карієс розвивається дуже швидко і за півроку може повністю зруйнувати зуб. Крім того, прогресування захворювання може призвести до серйозних ускладнень. Так як хвороба спостерігається практично у кожної дитини, то будь-який батько повинен мати уявлення про те, як лікувати карієс у дітей.

Загальні відомості про дитячий карієс

Дитячий карієс має бактеріальну природу . Хвороботворні мікроорганізми, потрапляючи в ротову порожнину дитини, при сприятливих для себе умовах починають активно розмножуватися. У процесі життєдіяльності бактерій виділяються кислоти, які при взаємодії з емаллю, руйнують її.

Для дитячого карієсу характерна висока швидкість поширення в ротовій порожнині , коли протягом декількох місяців усі зуби можуть бути уражені захворюванням. Пов’язано це з тим, що на відміну від дорослих, слина у дітей не має антибактеріальної властивості і розмноженню бактерій нічого не перешкоджає.

Складність діагностування початкових стадій хвороби, так як вони протікають безсимптомно і виявляються лише незначними візуальними змінами емалі. Нетипові форми захворювання – пришийковий і площинний карієс . У першому випадку хвороба зачіпає тільки підстава зуба, що не поширюючись далі на його поверхню. У другому – захворювання вражає тільки верхній шар емалі.

Варто зазначити, що за своєю будовою молочні та ранні постійні зуби ідентичні. Тому причини виникнення карієсу, а також його протікання однакові для обох типів дитячих молярів.

Причини появи карієсу у дитини

Перш ніж розглядати особливості лікування карієсу у дітей, необхідно з’ясувати причини його появи. Головним фактором, як було сказано раніше, є ослаблена емаль, нездатна протистояти агресивному середовищі, яку створюють мікроорганізми. Крім того, до появи карієсу призводить:

 • Неналежна гігієна порожнини рота , внаслідок чого шматочки їжі, що залишаються на зубах, створюють сприятливе середовище для розмноження каріозних бактерій.
 • Передача інфекції від стороннього носі я. Оскільки карієс – це бактеріальне захворювання, то потрапляння хвороботворних мікроорганізмів в ротову порожнину здорових дітей може відбуватися зі слиною батька або іншої дитини.
 • Порушення обміну речовин, при якому емаль перестає отримувати необхідну кількість мінералів для формування своєї структури і не може ефективно протистояти бактеріям.

 • Генетичні відхилення , що сприяють руйнуванню емалі. До них відносяться: ектродактілія, ектодерміальная дисплазія, недосконалий амелогенез і ін.
 • Неправильне харчування , в якому відсутні продукти, що містять кальцій і фториди, внаслідок чого емалі нізвідки отримувати речовини для свого формування.
 • Вживання великої кількості продуктів, що містять сахарозу , фруктозу і глюкозу. Ці елементи сприяють активному розмноженню патогенних мікроорганізмів.
 • Лікування інших захворювань лікарськими засобами , що впливають на рівень кальцію і фтору в організмі.

Стадії розвитку карієсу і їх симптоми

Карієс зубів у дітей може мати чотири стадії розвитку.

Перша – початковий карієс , при якому відбуваються незначні зміни в структурі твердих тканин зубів. Цей етап характеризується появою маленьких плям білого або жовтого кольору на емалі або її потемніння.

Друга – поверхневий карієс . На цій стадії структура емалі зазнає значних змін. Вони проявляються у вигляді шорсткості поверхні зуба, зміни кольору плям з білого на коричневий або чорний відтінок. Крім того, дитина починає відчувати дискомфорт при вживанні солодощів або кислих фруктів.

Третя – середній карієс , при якому спостерігається утворення порожнин чорного кольору в твердих тканинах. На цій стадії з’являється хвороблива реакція на гарячу або холодну їжу. Крім того, залишки їжі можуть застрявати в порожнинах.

Четверта – глибокий карієс , при якому руйнування твердих поверхонь досягає пульпи. Ця стадія характеризується постійними і сильними болючими відчуттями при вживанні їжі. Крім того, у дитини може з’явитися температура, нудота або слабкість.

можливі ускладнення

Існує думка, що карієс молочних зубів у дітей не треба лікувати, так як вони все одно тимчасові. Однак це в корені невірно. Якщо карієс тимчасових зубів розвинувся до глибокої стадії, то він може викликати такі ускладнення:

 • Пульпіт , який в підсумку може перейти в гнійну інфекцію, що вражає весь організм. Оскільки у дітей імунітет ще до кінця не сформований, це може призвести до ураження внутрішніх органів.
 • Рання втрата тимчасових молярів . Якщо у дитини випали зуби до 5 років, то через це може сформуватися неправильний прикус. Крім того, тривала відсутність молочного зуба може спричинити за собою зміну напрямку росту постійного.
 • Інфікування карієсом постійного зуба, що знаходиться під молочним . Внаслідок цього моляр або прорізатиметься вже з пошкодженою емаллю, або не вийде взагалі. Крім того, через одного тимчасового зуба, який страждає глибоким карієсом, можуть постраждати кілька зачатків постійних зубів.
 • Порушення в роботі шлунково-кишкового тракту . Це пов’язано з тим, що дитина відчуває сильний дискомфорт при вживанні їжі і не пережовує її ретельно, тим самим збільшуючи навантаження на шлунок.

Ранній карієс постійних зубів також як і молочних може привести до пульпіту і, як наслідок, до розвитку гнійної інфекції. Крім того, глибока стадія захворювання практично в 100% випадках призводить до видалення ураженої моляра.

Тому в незалежності від виду зубів у дітей, при появі початкових ознак карієсу необхідно негайно звернутися до дитячого стоматолога для лікування захворювання, щоб уникнути можливих ускладнень.

Методи лікування карієсу молочних зубів

Методики, що застосовуються при лікуванні карієсу у дітей, залежать від типу зуба (молочні або постійні) і стадії захворювання . Вибір необхідного способу лікування здійснює лікар, так як тільки він, провівши діагностику, може визначити, наскільки сильно пошкоджені тверді тканини зубів.

Лікування карієсу молочних зубів має певні труднощі, пов’язані з боязню дітей стоматологічних процедур. Тому якщо стадія розвитку захворювання дозволяє застосувати неінвазивні методи, то вибирають саме їх.

Неінвазивні методи лікування

Початковий і поверхневий карієс молочних зубів у дітей раннього віку лікують за допомогою реминерализующей терапії, фторування, озонотерапії і сріблення.

Ремінералізующая терапія є одним з найбільш поширених методів лікування карієсу у дітей . В її основі лежить штучне насичення емалі магнієм, кальцієм, фосфором і іншими мінералами. Після безболісної процедури на твердих тканинах пропадають кольорові плями, емаль зуба стає блискучою і міцною, здатною протистояти руйнівній дії хвороботворних мікроорганізмів.

Терапію проводять протягом 10 сеансів по 10-15 хвилин до повного насичення молярів корисними речовинами. Лікувати карієс тимчасових зубів цим методом можна у дітей будь-якого віку.

Фторування застосовується, коли карієс молочного зуба викликаний недоліком фтору в емалі, що проявляється у вигляді утворення білих плям на ній. Наноситися лікарський препарат безпосередньо на місця, де присутні колірні відхилення твердих тканин. Процедура проводиться з особливою обережністю, оскільки попадання активних речовин на слизову може привести до хімічного опіку. Тому усувати карієс молочних зубів цим способом рекомендується дітям старше шести років.

За допомогою озонотерапії можна лікувати карієс тимчасових зубів у дітей будь-якого віку , так як для знищення каріозних бактерій не використовують лікарські засоби. Метод заснований на застосуванні озону, який згубно впливає на мікроорганізми, завдяки своїм окислювальним властивостям.

Процедура передбачає короткочасну (10-20 секунд) подачу під тиском озону на уражені ділянки ротової порожнини. Для того щоб не пошкодити слизову, використовуються спеціальні наконечники, що мають надтонкі вихідні отвори. Процедура абсолютно безболісна.

У недостатньо оснащених клініках карієс тимчасових зубів у дітей до 3-4 років лікують за допомогою сріблення . Такий метод передбачає нанесення розчину фтору і нітрату срібла на уражені ділянки. Срібло знищує хвороботворні бактерії, а фтор відновлює емаль в місці її руйнування. Метод безболісний і не вимагає багато часу.

Однак, при цьому емаль набуває чорного кольору, що може викликати психологічний дискомфорт у дітей старшого віку.

Пломбування молочних зубів

Якщо карієс молочних зубів досяг середньої або глибокої стадії, то його лікують тільки пломбуванням. Процедура проводитися стандартно. Спочатку віддаляється уражена тверда тканина і промивається дезінфікуючими препаратами утворилася порожнина. Потім отвір зашпаровують пломбувальних матеріалів. На останній стадії виступаючі частини пломби шліфуються і ідеально підганяються.

Існує ряд особливостей пломбування молочних зубів, пов’язаних з будовою самого моляра, а також віком пацієнта. По-перше, видалення пошкоджених тканин проводитися або вручну, або на малих обертах бормашини, так як емаль у молочних молярів знаходиться на стадії формування і легко руйнується. Крім того, ручне видалення тканин використовується, щоб зайвий раз не лякати дитини працює бормашиною.

По-друге, твердість пломбувального матеріалу повинна бути нижче, ніж у емалі . Пов’язано це з тим, що у дітей тверді тканини зуба мають властивість стиратися і якщо пломба буде твердіше, то з часом вона почне виступати за краї моляра. Це може викликати пошкодження слизової оболонки ротової порожнини.

По-третє, використовують пломбувальний матеріал, збагачений фтором і кальцієм для зміцнення твердих тканин зуба. Для психологічного спокою дітей можуть застосовуватися різнокольорові пломби. Пломбувальний матеріал повинен наноситься за один раз з метою зменшення часу стоматологічної процедури.

Тривалість процедури пломбування не повинна перевищувати півгодини, так як після цього часу дитина може сильно втомитися і почати вередувати.

Методи лікування карієсу постійних зубів

Методики лікування карієсу постійних зубів частково перегукуються з прийомами відновлення молочних молярів, але їх видів набагато більше, так як відпадають деякі вікові обмеження.

Неінвазивні методи лікування

Ранній карієс постійних молярів, що знаходиться в початковій і поверхневої стадії, лікують неінвазивними способами. Для цього використовується:

 • Ремінералізующая терапія , що включає в себе фторування, яке проводять так само, як і при лікуванні молочних молярів. Методики відрізняються тільки відсотковим кількістю активних речовин в лікарських препаратах – в разі лікування постійних зубів концентрація вище.

 • Герметизація фісур (борозенок, заглиблень на зубі), при якій жувальну поверхню молярів захищають Силантьєв (герметиком). Лікування карієсу у дітей таким способом практично виключає рецидиви хвороби протягом 5-8 років.
 • Застосування технології Icon . Ця методика заснована на закритті пір в твердих тканинах. Виробляється це за допомогою спеціального препарату, внаслідок чого хвороботворні мікроорганізми не можуть потрапити всередину емалі. Таке лікування карієсу у дітей дозволяє вирівняти поверхню зуба і надати йому нормальний зовнішній вигляд.
 • Електрофорез , при якому в порожнину рота водяться спеціалізовані лікарські препарати, які розпадаються на іони під дією електричного струму. Після чого вони накопичуються в уражених місцях, що і призводить до терапевтичного ефекту. Така методика значно ефективніше інших способів неінвазивної терапії, за рахунок потрапляння більшої кількості активних речовин в емаль, а також швидкості процесу. Однак, технологія має ряд істотних протипоказань і підійде не кожному.

Інвазивні методи лікування

Для лікування середнього і глибокого карієсу постійних молярів у дітей застосовується пломбування та лазерна стоматологія.

Пломбування постійних зубів у дітей нічим не відрізняється від проведення такої процедури для дорослої людини . Найкращим пломбувальних матеріалів, який допомагає вилікувати дитячий карієс, вважається композитний полімер, так як він не руйнується протягом тривалого терміну і повністю повторює колір емалі пломбованого зуба.

Лікування дитячого карієсу – відео

Карієс у дітей розвивається блискавично через особливості будови молярів і поки ще несформованого імунітету. Ігнорування захворювання з боку батьків може привести до важких стадіях захворювання, які є причиною серйозних ускладнень. Тому при найменших ознаках появи карієсу варто негайно звернутися до стоматолога.

Профілактика дитячого карієсу

Попередити появу хвороби допоможуть профілактичні дії . Батькам необхідно:

 • Строго стежити за дотриманням гігієни ротової порожнини.
 • Обмежувати споживання солодкої їжі.
 • Намагатися не допускати контактів з іншими дітьми, при яких можлива передача слини.
 • Контролювати наявність індивідуальних столових приладів.
 • Наситити щоденний раціон дитини продуктами харчування, які багаті фтором і кальцієм.
 • Відвідувати з дитиною стоматолога кожні півроку для профілактичного огляду.

Лікування карієсу у дітей

Карієс вражає дитячі зуби ще з моменту їх прорізування. А до 7-ми років захворювання діагностується в 80% випадків. Однак більшість батьків все ж не звертає уваги на цю проблему.

І молочні, і постійні зуби у дитини потрібно обов’язково лікувати! Інакше ви зіткнетеся з пульпітом, гнійної інфекцією або іншими ускладненнями. Щоб вилікувати карієс, не обов’язково свердлити зуби, існують малоінвазивні техніки для дітей – сріблення, фторування, інфільтрація.

Особливості лікування карієсу молочних зубів

Лікування молочних зубів має бути щадним і безболісним.

5 правил дитячої терапії

 1. Двоетапна анестезія – спочатку знеболюють ділянку ясен за допомогою гелю або спрея з лідокаїном і тільки потім роблять укол. Для дітей використовують найтонші (карпульних) голки.
 2. Безпечна концентрація анестетика в ін’єкції – 2% лідокаїну або 4% артикаїну, вводять від 1/6 до 1/2 «дорослої» дози в залежності від ваги малюка. Анестетики з адреналіном протипоказані до 4-х років.
 3. Видалення каріозних тканин за допомогою ручних інструментів – екскаваторів, кюрет, скейлером.
 4. Застосування пломбувальних матеріалів, які наносяться за один раз, а також містять фториди та інші корисні мінерали.
 5. Тривалість сеансу не більше 30 хвилин, інакше дитина втомиться і почне вередувати.

діагностика карієсу

Карієс у дітей розвивається стрімкіше і агресивніше, ніж у дорослих. Це відбувається через те, що емаль молочних зубів слабка і пронизана мікропорами, куди легко проникають бактерії. Після початку каріозного процесу зуб руйнується буквально за кілька місяців. Ось чому так важливо відвідувати дитячого стоматолога з періодичністю раз на 3-4 місяці.

Симптоми карієсу на різних етапах:

Спочатку з’являються білі (Меловідниє) плями на емалі. Потім вони набувають жовтуватий відтінок, а поверхня зуба стає шорсткою. Малюк ще не відчуває болю, але можлива реакція на гарячу і холодну їжу. Початковий карієс лікують без свердління бормашиною. Це єдина стадія, на якій ще можливо відновити емаль і обійтися без пломби.

Руйнується шар емалі, формується каріозна «дірка». З’являється різкий біль при впливі механічних або хімічних подразників. На дні порожнини накопичується розм’якшений дентин і харчові залишки. Щадні методи і профілактика вже не допоможуть – потрібно ставити пломбу. Зубна порожнина відкрита, її потрібно герметично закрити за допомогою пломбувального матеріалу.

Каріозна «дірка» збільшується і стає дуже помітною. Вражена емаль і значна частина дентину (кісткової зубної тканини). При зондуванні дна порожнини виявляється велика кількість розм’якшеної загиблої тканини. Глибокий карієс у дітей лікують пломбуванням. Але іноді емаль настільки зруйнована, що ставити пломбу немає сенсу, молочний зуб доводиться видаляти.

Візуального огляду і зондування досить, щоб визначити стадію карієсу у дитини. Але іноді каріозний вогнище знаходиться у важкодоступному для огляду місці. В даному випадку призначають рентгенівський знімок або застосовують внутріоральную камеру.

Якщо складно розпізнати початковий карієс, доктор використовує карієс-детектор. Це рідина, окрашивающая інфіковані тканини в синій або рожевий колір. Не хвилюйтеся, препарат безпечний для здоров’я дитини.

Методи лікування карієсу у дітей раннього віку

Лікування карієсу молочних зубів без бормашини на ранній стадії

Застаріла технологія, яка до сих пір застосовується в більшості стоматологий. Лікар наносить на каріозний ділянка емалі розчин нітрату срібла (30%). Срібло має бактерицидну властивість і знищує кариесогенную мікрофлору. Все проходить швидко і безболісно, ​​анестезію застосовувати не потрібно. Але після обробки сріблом молочні зуби набувають стійкий чорний колір, це може призвести до психологічними комплексами у дитини. Метод показаний для дітей до 3-х років.

Фторування, або реминерализация, – це зміцнення та відновлення емалі, насичення ослаблених ділянок корисними мінералами. Стоматолог обробляє поверхню зубів спеціальним розчином, що містить кальцій, фтор, фосфор і інші мікроелементи. Метод призупиняє розвиток карієсу в стадії плями і є відмінною профілактикою захворювання. Ефекту вистачає на півроку. Рекомендується для дітей від 6 років.

Безконтактний і безболісний метод, який показаний для дітей будь-якого віку. Озон – потужний окислювач, що знищує патогенну мікрофлору на зубах. Процедура займає всього 10-20 секунд. Газоподібний озон подається під високим напором через спеціальний тонкий наконечник, який направляють на уражену ділянку. Після обробки емалі каріозний процес призупиняється.

Icon (метод інфільтрації)

Лікар обробляє каріозну зону спеціальним протруюють гелем, після чого інфіковані тканини розм’якшуються. Їх делікатно вимивають струменем абразивної суміші. Потім поверхню висушують теплим повітрям і наносять інфільтрант – рідку пломбу Icon. Матеріал твердне під впливом світла лампи полімеризації.

Інфільтрант «запечатує» все пори на поверхні емалі, згладжує нерівності і шорсткості, консервує розвиток карієсу. Процедура лікування карієсу молочних зубів триває 15-20 хвилин, застосовується для дітей від 3-х років.

пломбування

Пломбування молочних зубів проводять за стандартним шаблоном. Стоматолог акуратно вичищає каріозні, загиблі тканини за допомогою ручних інструментів або бормашиною на низьких оборотах. Потім промиває порожнину дезинфікуючим розчином і заповнює її пломбувальних матеріалів. В кінці сеансу поверхню шліфують і полірують.

Пломбувальний матеріал не повинен бути твердіше, ніж емаль молочного зуба, оскільки вона швидко стирається. Не переживайте, це природний процес. Але якщо пломба буде дуже твердою, вона почне виступати по краях.

Для лікування тимчасових зубів найкраще підходять стеклоїономерниє цементи. Наносяться за один раз, а не пошарово, на відміну від фотокомпозити. Крім того, цемент містить кальцій і сполуки фтору, що сприяє зміцненню зубних тканин. Матеріал стирається рівномірно з емаллю зуба.

У сучасних клініках також використовують кольорові дитячі пломби Twinky Star. Виглядають вони барвисто, тому подобаються дітям. Дитина сама може вибрати потрібний колір. Пломба складається з компомери – поєднує властивості стеклоиономерного цементу і фотополімера. Матеріал є безпечним для здоров’я і містить корисні іони фтору.

Лікування карієсу постійних зубів

Лікування постійних зубів у дітей проводять так само, як у дорослих. Основним методом терапії залишається пломбування. Ідеальним пломбувальних матеріалів вважається фотополімерний композит. Міцний, відмінно передає відтінок і естетику натуральної емалі.

етапи пломбування

 1. Ін’єкція місцевої анестезії.
 2. Препарування каріозних тканин бормашиною, вичищення розм’якшеного дентину.
 3. Промивання порожнини антисептичним розчином – фурациліну, етонію або ін.
 4. Просушування струменем повітря.
 5. Накладення ізолюючої прокладки з фосфат-цементу.
 6. Пошарове пломбування композитом – кожен шар просвічується фотополімерною лампою.

На ранніх стадіях карієсу також застосовується метод Icon, озонотерапія і реминерализация емалі. А ось сріблення протипоказано для постійних зубів. Адже ніхто не хоче ходити все життя з чорної посмішкою.

Лікування зубів у дітей під наркозом

місцева анестезія

Зазвичай лікування проводиться під місцевою анестезією, яка буває 2-х видів: аплікаційна (без уколу) і інфільтраційна (з уколом). Перший варіант використовується для поверхневого знеболювання і небезпека полягає в тому, що дитина може заковтувати розчин з високою концентрацією лідокаїну. Ін’єкційна анестезія – більш надійна, вона повністю блокує больові відчуття в зоні рецепторів.

наркоз

Одні діти дуже непосидючі і гіперактивні, а інші – бояться стоматологів і відмовляються відкрити рот. Як лікувати зуби в такому випадку? Проблема вирішується за допомогою загального наркозу.

Не варто боятися цього методу, він давно вже застосовується в західних країнах для лікування дітей від одного року. Деякі батьки переживають, що наркоз впливає на пам’ять дитини або порушує розвиток мови. Теоретично це можливо, але на практиці таке трапляється вкрай рідко. Але причиною ускладнень є не сам наркоз, а сильний стрес малюка в стоматології або ж наявність хронічної хвороби в поєднанні із загальною анестезією.

У разі множинного пляшкового карієсу наркоз є єдиним способом провести необхідні маніпуляції за один прийом. Адже навряд чи ваша дитина зможе витримати 2 години, поки лікар буде пломбувати все зуби.

Аналізи перед лікуванням зубів у дітей під наркозом

 • загальний аналіз крові та сечі;
 • біохімічні дослідження крові;
 • кров на цукор;
 • електрокардіографія.

За 6 годин до наркозу не можна приймати їжу, а за 4 години – будь-яку рідину, в тому числі воду. Дитина плавно занурюється в стан сну після декількох вдихів газоподібного седативного речовини на основі севофлурану. Розбудити малюка можна в будь-який момент, варто лише збільшити дозу кисню. Протягом 15 хвилин все рефлекси приходять в норму.

Ускладнення і наслідки карієсу у дітей

Деякі батьки вважають, що молочні зуби не потрібно лікувати, адже вони скоро випадуть. Це не правильно! Формування нормального прикусу залежить від стану тимчасових зубів. Якщо каріозна інфекція прогресує, вона проникне в глибокі тканини і зашкодить зачатки постійного зубного ряду.

Передчасне видалення молочного зуба, зруйнованого карієсом, також призводить до плачевних наслідків. Порушується зростання щелепи, нові (постійні) зуби виростають не на своєму місці, з’являється скупченість і інші проблеми. Дитині доведеться носити брекети.

Крім того, запущений карієс ускладнюється пульпітом (запаленням зубного нерва), періодонтитом або ж освітою кісти на яснах в області кореня. Лікувати такі наслідки дуже складно, необхідно пломбувати кореневі канали.

У свою чергу періодонтит переходить в остеомієліт або абсцес, які не просто знижують загальний імунітет, а загрожують життю дитині!

Ціни на лікування карієсу молочних зубів

Вилікувати карієс можна в дитячій державній поліклініці або ж приватної стоматології.

Середні ціни в платних клініках:

 • установка цементної пломби на тимчасовий зуб – 1700 руб .;
 • фотополімерна пломба – 3500-4000 руб .;
 • сріблення одного молочного зуба – 500 руб .;
 • сеанс реминерализующей терапії – 2400 руб .;
 • кольорова пломба Twinky Star – 2300 руб .;
 • застосування загального наркозу – близько 10 000 руб. за 1 годину.

Не забувайте регулярно проходити профілактичні огляди у дитячого стоматолога. У більшості установ консультація надається безкоштовно.

Карієс у дітей – види і причини

Експерти відзначають, що більше 80% дітей дошкільного та шкільного віку страждають на карієс, цей показник рік з року тільки зростає. З іншого боку, стоматологія безперервно розвивається, з’являються нові методики, що дозволяють проводити більш якісне, ефективне і безболісне лікування. Про те, які методи боротьби з дитячим карієсом вважаються найбільш затребуваними сьогодні, ви можете дізнатися з цієї статті.

Зміст статті

 • Карієс зубів у дітей: особливості захворювання
 • Карієс у дітей: чому він виникає?
 • Види карієсу у дітей
 • Стадії дитячого карієсу
 • Діагностика карієсу у дітей
 • Лікування карієсу зубів у дітей раннього віку
 • Карієс постійних зубів у дітей

Карієс зубів у дітей: особливості захворювання

З огляду на поширеність карієсу у дітей, з моменту появи перших зубів батькам слід звертати особливу увагу на гігієну та харчування дитини, а також регулярно відвідувати стоматолога для огляду і проведення профілактичних процедур. Все це потрібно для того, щоб максимально убезпечити молочні зуби до того моменту, коли вони зміняться корінними. Подивіться на статистику: у малюків у віці року-півтора карієс діагностується в середньому в 10 – 15% випадків, а до п’ятирічного віку на це захворювання страждають вже більше 70% дітей. Більш того, карієс у дітей дошкільного віку розвивається набагато швидшими темпами, ніж у дорослих, тому при відсутності лікування дитина ризикує втратити все молочні зуби ще до того моменту, коли вони почнуть змінюватися корінними. Причини виникнення карієсу можуть бути самими різними,багато в чому саме тому він є масовим стоматологічним захворюванням. Нижче ми розповімо про найпоширеніші причини карієсу у дітей.

Карієс у дітей: чому він виникає?

Як зупинити карієс у дитини? Це питання цікавить практично всіх батьків, але щоб лікування було більш ефективним, потрібно знати причини виникнення даної хвороби.

Генетична схильність.

  Генетика не є прямим фактором для виникнення карієсу, проте якщо батьки мають схильність до карієсу, то і їхні діти з високою часткою ймовірності будуть мати схожі стоматологічні проблеми.
 • Негативний вплив на плід під час вагітності. Куріння, вживання алкоголю і прийом деяких лікарських препаратів можуть погано вплинути на розвиток плода і стати причинами порушення формування зубної емалі (так званий вроджений карієс у дітей).
 • Погана гігієна. З моменту появи першого зуба батьки повинні починати привчати дітей до стоматологічної гігієни і допомагати їм в цьому. Протягом першого року зуби малюків особливо чутливі і схильні до впливу зовнішнього середовища, тому якщо не проводити спеціальну гігієну, перший карієс у дитини не змусить себе чекати.
 • Неправильний раціон харчування. Найпоширеніша причина карієсу в момент появи комплекту молочних зубів. Шоколад, солодкі напої та інша їжа, що містить вуглеводи і накопичується в міжзубних проміжках, сприяють розвитку хвороботворних бактерій, що призводять до виникнення захворювання. Особливо часто зустрічається пляшковий карієс, викликаний вживанням солодких напоїв через пляшки із спеціальними сосками.
 • Дефіцит кальцію і фтору. Іноді дитина не отримує потрібної кількості кальцію та фтору, які є основними елементами, які відповідають за цілісність зубної емалі. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Гастрит, виразка та інші хвороби шлунка змінюють склад слини, в результаті чого наліт на зубах утворюється набагато інтенсивніше. Карієс у дітей і підлітків необхідно попереджати, в тому числі і відвідуючи гастроентеролога.
 • Зараження бактеріями через столові прилади і предмети гігієни. Шкідливі мікроорганізми типу Streptococcus, які і є тими самими «каріозними монстрами», можуть потрапити в ротову порожнину дитини через ложку або зубну щітку, що належала людині, яка вже хворий карієсом.

Види карієсу у дітей

Існує кілька параметрів для класифікації дитячого карієсу. Ключові з них – це тип карієсу за місцем виникнення і ступінь його розвитку. Нижче ви можете побачити, як виглядає карієс у дітей в різних його проявах.

апроксімальний карієс

Каріозні поразки присутні і на одному, і на іншому зубах-антагоністів. Часто зустрічається і карієс між зубами у дитини, який деякі фахівці також відносять до апроксимальні типу.

 1. пришийковий карієс

Утворюється в місці зіткнення коронкової частини зуба з м’якими тканинами. Часто йде вглиб зуба.

 1. циркулярний карієс

На відміну від пришеечного карієсу, який локалізується в конкретній області, циркулярний зубний карієс у дітей поширюється по всій ясенний лінії, навколишнього конкретний зуб, так що з часом коронковая частина просто відпадає. Даний вид карієсу досить поширений у дітей з молочними зубами.

 1. фіссурний карієс

Вражає фісури – борозенки на жувальній поверхні зубів. Вважається одним з найбільш поширених видів карієсу як молочних, так і постійних зубів.

Стадії дитячого карієсу

 • Початковий карієс. На перший погляд практично непомітний і являє собою невелике плямочка на емалі. Даний вид карієсу відмінно піддається лікуванню, оскільки ще не встиг проникнути в шари емалі та дентину.
 • Поверхневий карієс. Цей вид карієсу вражає шар емалі, проте не настільки глибоко, щоб досягти дентину. Карієс емалі у дітей також досить швидко і ефективно лікується.
 • Середній карієс у дітей. У даній стадії карієс вражає не тільки емаль, а й дентин.
 • Глибокий карієс. При глибокому карієсі уражаються вже все тканини зуба (емаль, пульпа, дентин). Карієс кореня у дітей є фінальним етапом.

Крім вищеописаних параметрів фахівці розрізняють карієс по темпу розвитку: від компенсованого (повільно протікає карієсу) до декомпенсованого (коли ураження тканин зуба відбувається дуже швидко). Крім того, хвороба може бути як локальної (тобто охоплювати один зуб), так і осередкової, коли карієс переходить з одного зуба на інший. Карієс на передніх зубах у дитини часто проходить по другій схемі, особливо при відсутності своєчасного лікування.

Діагностика карієсу у дітей

Карієс у дітей дошкільного віку (особливо на ранніх етапах) найчастіше буває не так просто виявити без застосування спеціального обладнання. Коли в такому віці у дитини болить зуб, карієс майже завжди знаходиться на середній або глибокої стадії, тому керуватися тільки лише наявністю больових відчуттів тут не можна. Симптоми карієсу у дітей до певного моменту можуть взагалі не проявлятися, але це не означає, що в цей час не потрібно відвідувати лікаря. У сучасних клініках використовується цілий ряд методик, що дозволяють виявити хворобу на будь-якій стадії. Це в першу чергу такі технології, як прицільний і панорамний знімки, комп’ютерна 3D-томографія, – вони дозволяють отримати точну інформацію про всі процеси, що проходять в ротовій порожнині.Розвиток хвороби на початкових етапах допомагає виявити лазерна діагностика карієсу у дітей (технологія Diagnocam).

Лікування карієсу зубів у дітей раннього віку

Коли ми говоримо про карієс зубів у дітей раннього віку, ми маємо на увазі вікову категорію від півроку до 5 років, – саме в цьому віці повністю формується ряд молочних зубів, але процес їх випадання ще не починається. Карієс тимчасових зубів у дітей зазвичай протікає досить швидко, тому батькам завжди потрібно бути напоготові, щоб вчасно виявити хворобу і відвести дитину до стоматолога. Як показує практика, далеко не всі батьки знають про те, які існують методики діагностики та лікування карієсу. Зокрема, це підтверджують і інтернет-запити, які є лакмусовим папірцем при оцінці інформаційної обізнаності пацієнтів. «У дитини карієс що робити», «у дитини в рік карієс що робити», «дитина 2 роки карієс що робити» входять в топ запитів по темі дитячої стоматології. Нижче ми більш детально розповімо,якими способами можна вилікувати карієс у маленьких дітей.

Карієс у дітей до року і в 1 рік

Коли дитині рік, карієс на зубах – це дуже неприємна проблема, яку потрібно терміново виправляти. Це так званий ранній карієс у дітей, який сьогодні зустрічається все частіше. У віці до року у дитини зазвичай з’являються передні різці. Лікування носить щадний характер і проводиться без бормашини. Зазвичай це фторування і реминерализация зубів. Чим покривають зуби дітям від карієсу? Відбувається насичення зубів корисними мінералами (кальцієм, фтором і так далі).

Карієс у дитини в 1.5 року, в 2 роки і в 3 роки

Карієс у дітей до 3 років також зазвичай лікується щадними методами. У цьому віці лікарі активно використовують методику сріблення, коли зуби обробляють розчином нітрату срібла. Це дуже дієва методика, недолік якої – фарбування емалі зубів. При більш очевидні ознаки карієсу ефективна фотодинамічна терапія – видалення пошкоджених тканин і обробка зуба лазером. При прорізуванні жувальних зубів карієс у 3-річну дитину може бути попереджений герметизацією фісур (обробкою борозенок жувальних зубів). Карієс жувальних зубів у дитини може розвиватися дуже швидко, тому герметизація фісур – це хороша запобіжний захід.

Карієс у дитини в 4 роки і в 5 років

Після досягнення дітьми 3 років для лікування зубів активно застосовується технологія ICON (полімеризація зубів з обробкою каріозних порожнин інструментами). На ранніх стадіях застосовується озонотерапія, що дозволяє знищити каріозні бактерії. При глибокому карієсі ефективний депофорез: в уражену карієсом область вводиться гидрооксид міді і кальцію. Розчин проникає в кореневі канальці і знищує хвороботворні бактерії.

Карієс у дитини в 6 років, в 7 років, в 8 років, в 9 років

У цьому віці відбувається активна зміна молочних зубів корінними. У ці роки лікарі не рекомендують ставити світлові і фотополімерні пломби. На розвинених стадіях карієсу на молочні зуби сьогодні ставляться, як правило, стеклоїономерниє пломби або кольорові компомери.

Карієс у дитини в 10 років, в 11 років, в 12 років

Після десяти років дитина отримує набір вже постійних зубів. Часто корінні зуби лікуються по «дорослим» методиками, однак тут також існують свої нюанси, зокрема – різні протоколи депульпації і більш активне застосування бормашини. Особливо поширений карієс 6 зуба у дітей з корінними зубами, тому герметизація фісур жувальних зубів актуальна і в цьому віці.

Карієс постійних зубів у дітей

Якщо у дитини карієс корінних зубів, то в перспективі це може принести більше проблем, ніж у випадку з молочними зубами, адже вони вже не зміняться. Особливості карієсу у дітей з корінними зубами полягають в тому, що їх потрібно лікувати в особливому форматі. Що ми маємо на увазі? По-перше, і в 15 років дитина залишається дитиною і має всі ті ж страхи. Саме тому рекомендується застосовувати щадні методики і седацию в якості анестезії. По-друге, на дитячі корінні зуби все так само не рекомендується ставити полімерні і деякі інші види пломб. З іншого боку, анатомія і структура корінних зубів відрізняються від молочних, тому в більшості випадків без бормашини досить важко обійтися.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *